Klimaministeren indvier Center for Energiadministration - Jens Nørgaard Larsen